03/11/2014
Νέες πρωτοβουλίες από το ΤΧΣ για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών κλάδων

 

Αυστηρότερη εποπτεία στα σχέδια αναδιάρθρωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα ασκεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ, Αναστασία Σακελλαρίου, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και το υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσής των τραπεζών, επικεντρώνοντας στο σκέλος της απομόχλευσης από μη τραπεζικές δραστηριότητες, στις τραπεζικές πρωτοβουλίες για αναδιαρθρώσεις κλάδων, αλλά και στο θέμα της διαχείρισης των προβληματικών δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕ, το υπουργείο Οικονομικών και το ΤΧΣ έχουν διαπιστώσει πως σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων στις οποίες οι τράπεζες είχαν μεγάλη δανειακή έκθεση, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τις αμοιβές των νέων διοικήσεων που τοποθέτησαν οι τράπεζες (ειδικά στις ιχθυοκαλλιέργειες) είναι πολύ υψηλά και πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα κάτω.

Στην βάση αυτή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ζητήσει εξορθολογισμό του συνόλου των δαπανών και περαιτέρω συμμάζεμα.

Υπενθυμίζεται πως το ΤΧΣ έχει θέση βασικού μετόχου σε περισσότερες από 15 εισηγμένες εταιρείες και ως εκ τούτου έχει λόγο στο πως θα πρέπει αυτές να πορευθούν στο μέλλον, προς όφελος των ισολογισμών τραπεζών που είναι και οι βασικοί μέτοχοί τους.

Αλλά ο έλεγχος του ΤΧΣ δεν αφορά αποκλειστικά στα σχέδια αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, αλλά επεκτείνεται και στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων και προβληματικών δανείων, τα οποία πλέον ανέρχονται ακόμη και στο 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου κάποιων τραπεζών.

Εάν και η κυβερνητική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να βοηθήσει κάπως την κατάσταση, το ΤΧΣ έχει αναλάβει την καθημερινή παρακολούθηση των επισφαλειών με ενεργητικό μάλιστα τρόπο, καθώς θα ζητά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τις διοικήσεις των τραπεζών.

 

Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90