01/11/2014
ΤτΕ: Αμετάβλητο τo επιτόκιο καταθέσεων - Μείωση του επιτοκίου δανείων

 

Ελάχιστα έκλεισε η "ψαλίδα" των επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων τον Σεπτέμβριο, καθώς το πρώτα έμειναν σχεδόν αμετάβλητα ενώ αυτά των δανείων μειώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στο 1,32%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,21%. Έτσι, το περιθώριο επιτοκίου (άνοιγμα της ψαλίδας) μειώθηκε κατά 0,08% και διαμορφώθηκε στο 3,89%.

Πιο αναλυτικά, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στο 2,08%, στις χορηγήσεις (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,46%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,30% και διαμορφώθηκε στο 7,05%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια υποχώρησε κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στο 6,66%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 8,25%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 0,29% στο 6,06%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,38% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0,44% στο 5,12%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στο 3,11%.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90