31/10/2014
Ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου

 

Τον δρόμο για την ενεργοποίηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοίγει η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια.

Η ρύθμιση προβλέπει την κάλυψη της συμμετοχής του Δημοσίου κατά 100 εκατ. ευρώ, μέσω του ΕΤΕΑΝ, το οποίο θα προχωρήσει για τον σκοπό αυτό σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου. Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, που είναι ουσιαστικά η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, θα προστεθεί στα 100 εκατ. ευρώ που εισφέρει η γερμανική πλευρά μέσω της KfW και θα αποτελέσουν το αρχικό κεφάλαιο του Ταμείου, που θα αξιοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων για κεφάλαια κίνησης που έχουν δοθεί από τις τράπεζες προς ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επόμενο βήμα είναι η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τις τράπεζες και σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ταμείου βρίσκεται σε τελικό στάδιο με δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Μεταξύ άλλων, σημείο διαπραγμάτευσης αποτελεί η αποδοχή από την πλευρά των τραπεζών όρου που θέτει η KfW για επιστροφή του κεφαλαίου που έχει συνεισφέρει, στην περίπτωση που η πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών πέσει κάτω από το CCC. Η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα θέτει τον σχετικό όρο ως απαραίτητη προϋπόθεση, που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με το Ταμείο, στον βαθμό που τον θεωρεί ως ελάχιστη διασφάλιση για να συνεισφέρει τα χρήματα.

Ετσι, η κατανομή του ποσού των 200 εκατ. ευρώ ανά τράπεζα θα γίνει με βάση την αποδοχή του σχετικού όρου, αλλά και τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί για την απορρόφηση του ποσού, το οποίο πρόθεση της διοίκησης του Ταμείου είναι να εξαντληθεί στο σύνολό του. Βασικό κίνητρο αποτελούν οι όροι δανειοδότησης των τραπεζών μέσω του Ταμείου, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί, καθώς το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στην περιοχή του 2%, επιτρέποντας στη συνέχεια την αναχρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με κόστος επίσης χαμηλό. Να σημειωθεί ότι κάθε τράπεζα θα διαμορφώσει ελεύθερα το κόστος αναχρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες εκτιμήσεις, τα τελικά επιτόκια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν έως και τρεις μονάδες κάτω από το κόστος χρήματος που επιβαρύνονται σήμερα οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, το οποίο διαμορφώνεται μεταξύ 8% και 11% και θεωρείται απαγορευτικό, ακόμη και για υγιείς επιχειρήσεις. Στη μείωση του τελικού επιτοκίου συμβάλλει και η απαλλαγή των συγκεκριμένων δανείων από την εισφορά του νόμου 128/1975 και του τέλους χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/1931), που προβλέπεται επίσης στο ίδιο νομοσχέδιο.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90