29/10/2014
Εκπνέει στις 31/10 η προθεσμία για τα μητρώα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών

 

Εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου 2014 η προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων για την κατάρτιση των φακέλων των μητρώων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών.

Συγκεκριμένα, οι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών υποχρεούνται έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 να αναγγείλουν την ύπαρξη των κληρονομιών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι στην αρμόδια αρχή και να προσκομίσουν τα στοιχεία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που  παρέλθει άπρακτη η προθεσμία θα επιβληθούν κυρώσεις και οι κηδεμόνες θα αντικατασταθούν.

Οι σχολάζουσες κληρονομιές, δηλαδή οι κληρονομιές εκείνες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές ή δεν έχουν βρεθεί οι κληρονόμοι τους ανέρχονται σε περίπου 2.017 και η αξία της περιουσίας τους (κινητής και ακίνητης) ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας Κώστα Μασούρα στις περιπτώσεις όπου από τα στοιχεία του φακέλου κληρονομίας πιθανολογείται σφόδρα ότι δεν υπάρχει κληρονόμος πλην του Δημοσίου ή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ενεργειών κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας και του τυχόν αντικαταστάτη του και έχει παρέλθει διετία από τον αρχικό διορισμό και δεν υπάρχει εκκρεμοδικία, θα ζητείται η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου κατά το άρθρο 1868 του Αστικού Κώδικα που προβλέπει πως αν δεν βρεθεί κληρονόμος μέσα σε προθεσμία ανάλογη προς τις περιστάσεις, το δικαστήριο της κληρονομίας βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος, εκτός από το Δημόσιο.

Η εγκύκλιος αναφέρει πως πριν την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου θα δημοσιεύεται πρόσκληση προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα. Αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών και της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί ένα μήνα τουλάχιστον. Η προθεσμία για την αναγγελία θα αρχίζει από την ημερομηνία που θα ορίζεται στην πρόσκληση.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90