25/10/2014
Στήριξη στην πρόταση Γιούνκερ για επενδύσεις – Ανάσα ύψους 300 δισ. το 2015-2017

 

Ανακούφιση στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να προσφέρει το επενδυτικό πακέτο, ύψους 300 δισ. ευρώ (για την τριετία 2015-2017), που προτείνει η «Επιτροπή Γιούνκερ». Για το πακέτο εκφράζουν την Παρασκευή την υποστήριξή τους οι 28 ηγέτες στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας όμως, και την ανάγκη να συνεχιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία και να προωθηθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ όπως επιθυμεί το Βερολίνο.

Οι «28» τονίζουν
ότι η κατάσταση της οικονομίας και της απασχόλησης είναι η κύρια προτεραιότητα της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτηρίζουν «απογοητευτικές» τις πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις, επισημαίνοντας το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, τα «πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας» στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και τον «εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό». Η κατάσταση αυτή «καθιστά αναγκαία την εφαρμογή των μέτρων που θα τονώσουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα», επισημαίνουν οι «28». Τονίζουν, ωστόσο, ότι «κλειδί» για την τόνωση των επενδύσεων είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα σταθερά δημόσια οικονομικά στοιχεία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις το συντομότερο δυνατό.
Συνεχίζοντας, οι «28» τονίζουν ότι «για να ανοίξει ο δρόμος προς μια ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στο μέλλον της», επισημαίνοντας ότι τα σημερινά χαμηλά επίπεδα επενδύσεων αποτελούν εμπόδιο για την οικονομική μεγέθυνση».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει, επίσης, στα συμπεράσματά του ότι στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα πακέτο ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, ύψους 300 δισ. ευρώ, την περίοδο 2015-2017 και προσθέτει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι.

Επιπλέον, συμφώνησε στη σύσταση μιας «Ομάδας Δράσης» (υπό την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), με στόχο τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση των επενδύσεων. Οι «28» καλούν την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και την ΕΤΕπ να συνεργαστούν στενά για να προωθήσουν, χωρίς καθυστέρηση, την επενδυτική πρόταση των 300 δισ. και να επανέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Καταλήγοντας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην τραπεζική ενοποίηση, έχει βελτιώσει τις συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι «28» σημειώνουν ότι «ένα ανθεκτικό, ρυθμισμένο και καλά εποπτευόμενο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα συμβάλει στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης» και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού στις 4 Νοεμβρίου 2014.

 

Πηγή: www.skai.gr


efm_728x90