24/10/2014
Διετής επέκταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

 

Τη διετή επέκταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ 13% στην εστίαση,  την αλλαγή του οργανογράμματος του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και αλλαγές στη δομή διοίκησης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία που κατατέθηκε εκπρόθεσμα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων» και θα ψηφισθεί την Παρασκευή.  

Συγκεκριμένα, προβλέπονται :

  • Επεκτείνεται στα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, και μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι συντελεστές υπολογισμού της, κατά 30%.
  •  Παρατείνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση μέχρι 31.12.2015. Η παρέμβαση αυτή έχει στόχο τη διατήρηση των τελικών τιμών στα υφιστάμενα επίπεδα, την τόνωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τομέα γενικά, καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής.
  • Μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών σε Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Με αυτή την οργανωτική αλλαγή εξασφαλίζεται η λειτουργική και αποτελεσματική χάραξη και εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών σε δύο κρίσιμους και διακριτούς τομείς πολιτικής που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο στελέχωσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και προβλέπεται ότι τα καθήκοντα του Προέδρου μπορεί να ανατίθενται, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η ρύθμιση αυτή προάγει τον ενιαίο συντονισμό του Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών λόγω της συνάφειας του αντικειμένου αρμοδιοτήτων τους. Η διάταξη αναζωπυρώνει τις πληροφορίες που μιλούν για αποχώρηση του νυν προέδρου του ΣΟΕ Χριστόδουλου Στεφανάδη.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να εξουσιοδοτεί τον υπουργό Οικονομικών ή άλλο μέλος της για τη διενέργεια των δικαιοπραξιών ή υλικών ενεργειών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση έχει πρακτική σημασία όταν το μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο εξωτερικό, οπότε και πρέπει να τηρηθούν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης που προβλέπει το τοπικό Δίκαιο.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90