23/10/2014
Στις φορολογικές υποθέσεις με μεγάλη εισπραξιμότητα στρέφονται οι έλεγχοι της ΓΓΔΕ

 

Τον αναπροσανατολισμό των ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από τις υποθέσεις που παραγράφονται στις υποθέσεις με την μεγαλύτερη «προοπτική» είσπραξης εσόδων επιδιώκει η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Στο πλαίσιο αυτό η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων συνέστησε ομάδα εργασίας για την διερεύνηση, την μελέτη και την υποβολή πρότασης αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην βελτίωση της εισπραξιμότητας των φορολογικών εσόδων μέσω της διενέργειας αποδοτικότερων ελέγχων, αλλά και της λήψης μέτρων κατά ληξιπροθέσμων οφειλετών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, έργο της εννεαμελούς ομάδας εργασίας είναι η διερεύνηση, η μελέτη και η υποβολή προτάσεων για την κατάργηση ή συμπλήρωση και εν γένει προσαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ελέγχονται οι πλέον αποδοτικές από πλευράς φορολογικών εσόδων, για το Δημόσιο, υποθέσεις, αλλά και εμποδίζουν την απεμπλοκή του εισπρακτικού μηχανισμού από την επιδίωξη είσπραξης παραγραφόμενων οφειλών και τον προσανατολισμό αυτού στην επιδίωξη είσπραξης κυρίως οφειλών που παρουσιάζουν μεγάλη εισπραξιμότητα.

Το τελικό πόρισμα της ομάδας εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90