21/10/2014
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καλεί τους φορολογούμενους να προσφεύγουν στα δικαστήρια

 

Την άρση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ενδικοφανούς προσφυγής για τις φορολογικές διαφορές ζήτησε την Τρίτη η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, καλώντας τους φορολογούμενους να προσφεύγουν στα δικαστήρια για τις φορολογικές διαφορές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών«υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους».

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση καλεί την Πολιτεία να άρει ειδικά για μικρά ποσά κάτω των 3.000 ευρώ τις νομοθετικές δυσκολίες που υπάρχουν, προκειμένου οι οικονομικά αδύναμοι να μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, ακόμη και χωρίς δικηγόρο. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες συχνά απεμπολούν το δικαίωμά τους σε δικαστική προστασία διότι οι δυσχέρειες από την άσκησή του είναι προφανώς δυσανάλογες από το όφελος τυχόν ευδοκίμησης της προσφυγής τους στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, η Ένωση ζητά  να αρθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ενδικοφανούς προσφυγής (Ν. 4174/2013) και υποστηρίζει πως η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που επιλαμβάνεται των εν λόγω ενδικοφανών προσφυγών καταδεικνύει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει καταντήσει ένα «γραφειοκρατικό ανάχωμα» στην άμεση πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, χωρίς να επιτυγχάνεται ο διακηρυγμένος στόχος του υπουργείου Οικονομικών να διευθετούνται οι υποθέσεις σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης προς το σκοπό της αποσυμφόρησης των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ομοίως, η Ένωση ζητά να νομοθετηθεί η δυνατότητα των φορολογουμένων που θα προσβάλουν τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις, να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς δικαστικούς πληρεξουσίους.

Εκκρεμούν 400.000 υποθέσεις

Πάντως, η ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών δεν αναφέρεται στις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται στην εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (καταγραφή ΣΕΒ):

  • Στα ελληνικά δικαστήρια υπάρχουν 3,5 εκκρεμείς, σε πρώτο βαθμό, διοικητικές υποθέσεις ανά 100 κατοίκους έναντι κάτω των 0,5 διοικητικών υποθέσεων ανά 100 κατοίκους στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Εκκρεμούν, περισσότερες από 400.000 υποθέσεις, από τις οποίες περισσότερες από τις μισές δεν έχουν καν προσδιορισθεί. Από αυτές 24.118 υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 332.855 υποθέσεις σε Διοικητικά Πρωτοδικεία, εκ των οποίων 228.010 υποθέσεις δεν είχαν καν προσδιοριστεί και 51.620 υποθέσεις σε Διοικητικά Εφετεία, εκ των οποίων 26.277 δεν είχαν καν προσδιοριστεί.
  • Η μεγαλύτερη μέση χρονική καθυστέρηση εμφανίζεται στις υποθέσεις ΦΠΑ και ανέρχεται σε 9,3 έτη. Συνολικά για όλες τις κατηγορίες φορολογικών υποθέσεων ο μέσος χρόνος καθυστέρησης υπολογίζεται σε 5,3 χρόνια. Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων κυμαίνεται από 7% έως 52% επί της συνολικής αμφισβητούμενης διαφοράς.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90