17/10/2014
Επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολουμένων

 

Έπειτα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη προς τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, εκδόθηκε η αναγκαία Κοινή Υπουργική Απόφαση, για επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, που προβλέπει ο σχετικός νόμος για τις άμεσα ασφαλισμένες στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Με την απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του επιδόματος.

Ο Συνήγορος, παρενέβη στο θέμα, ύστερα από αναφορές αυτοαπασχολούμενων γυναικών, που επιθυμούσαν να πληροφορηθούν με ποιον τρόπο θα λάβουν το επίδομα μητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4097/2012 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας- Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων ευρώ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, είναι να έχουν πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας σε είδος), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο επάγγελμα.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90