11/10/2014
Στις 26 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα των stress tests

 

Στις 26 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης 130 τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως επιβεβαίωσε και επίσημα η ίδια με ανάρτηση στον διαδικτυακό της τόπο.

Η συνολική αξιολόγηση αφορά στην ενδελεχή εξέταση των ισολογισμών των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών -μεταξύ των οποίων και των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών: της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της Eurobank.

Η δημοσιοποίηση των stress test είναι τελευταίο κομβικό σημείο πριν η ΕΚΤ αναλάβει την τραπεζική εποπτεία τον Νοέμβριο του 2014.

Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της συνολικής αξιολόγησης στον διαδικτυακό της τόπο στις 12 το μεσημέρι (ώρα κεντρικής Ευρώπης) της 26ης Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα για κάθε τράπεζα θα παρουσιασθούν σε τυποποιημένα υποδείγματα και θα κάνουν διάκριση μεταξύ των όποιων κεφαλαιακών ελλειμμάτων που διαπιστώθηκαν κατά την εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού (Asset Quality Review, AQR) και των όποιων ελλειμμάτων διαπιστωθούν με βάση το κύριο σενάριο και το δυσμενές σενάριο της άσκησης αντοχής (stress test).

Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν επίσης πρόσθετη σημαντική πληροφόρηση, όπως τις εκδόσεις που έκαναν οι τράπεζες στις κεφαλαιαγορές το 2014.

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority, EBA) θα ανακοινώσει την ίδια ημέρα τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής τραπεζών στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι τράπεζες θα έχουν δύο εβδομάδες, για να υποβάλουν τα σχέδιά τους στην ΕΚΤ, αναλύοντας πώς θα καλύψουν τα τυχόν κεφαλαιακά ελλείμματά τους.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90