07/10/2014
Εκδόσεις ομολόγων 9 δισ. ευρώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

 

Στην άντληση τουλάχιστον 9 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με εκδόσεις ομολόγων διαρκείας μεγαλύτερης των πέντε ετών στοχεύει η Κυβέρνηση το 2015 σύμφωνα με όσα αναφέρει το προσχέδιο προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, το προσχέδιο αναφέρει πως το 2014 υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που ήταν η επιστροφή της χώρας σε δανεισμό μέσω των αγορών, νωρίτερα από τις προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται πως οι εκδόσεις νέων ομολόγων 5ετούς και 3ετούς διάρκειας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2014 συντέλεσαν στην προοδευτική δημιουργία αντιπροσωπευτικότερης καμπύλης αποδόσεων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

Από το 5ετές ομόλογο αντλήθηκαν αρχικά 3 δισ. ευρώ και από το 3ετές 1,5 δισ. ευρώ, ενώ μετά την ανταλλαγή εντόκων γραμματίων ύψους 1,67 δισ. ευρώ, μέσω της επανέκδοσης 3ετών και 5ετών χρεογράφων το συνολικό ύψος των εν λόγω εκδόσεων άγγιξε τα 6,1 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και ειδική έκδοση 5ετούς ομολόγου κυμαινομένου επιτοκίου ύψους 742,1 εκατ. ευρώ με σκοπό την αντικατάσταση ομολόγου του ΕΤΕΑΝ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το περυσινό προσχέδιο Προϋπολογισμού (2014) ανέφερε πως το συνολικό ύψος των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου θα ανερχόταν στα 59,61 δισ. ευρώ. Τελικά , λόγω των προαναφερομένων εκδόσεων το συνολικό ύψος των ομολόγων διαμορφώθηκε στα 66,8 δισ. ευρώ, κάτι που καταγράφεται στο προσχέδιο.

Στα σχέδια του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους περιλαμβάνεται και η έκδοση 7ετούς και 10ετούς ομόλογο, αλλά και έντοκου γραμμάτιου με διάρκεια μεγαλύτερη των 26 εβδομάδων (18 μηνών).

Ωστόσο, στο προσχέδιο δεν αποσαφηνίζεται το εάν οι εκδόσεις αυτές θα γίνουν εντός του τρέχοντος έτους ή εντός του επομένου.

Για το 2015 αναφέρεται πως το απόθεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 9 δισ. ευρώ στα 75,8 δισ. ευρώ.

 Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως το 2015 θα επιδιωχθεί «η ανταλλαγή υφιστάμενων εκδόσεων ομολόγων με νέες εκδόσεις με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης αποδόσεων, καθώς και η περαιτέρω προσφυγή σε δανεισμό στις διεθνείς αγορές με εκδόσεις ομολόγων διαρκείας μεγαλύτερης των πέντε ετών».

Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για το 2015 θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων , ενώ αναμένεται να συνεχισθεί η σύναψη συμφωνιών repos (3 δισ. ευρώ) για την κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ταμειακής ρευστότητας.

Τέλος, το προσχέδιο αναφέρει πως το ανεξόφλητο ύψος των εντόκων γραμματίων αναμένεται το 2015 να παραμείνει στα επίπεδα των 14,84 δισ. ευρώ.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90