24/07/2015
«Κραχ» στα φορολογικά έσοδα - τρύπα 2,36 δις. το πρώτο εξάμηνο

 

Εικόνα «κραχ» εμφανίζουν τα φορολογικά έσοδα τα οποία «βούλιαξαν» στο πρώτο εξάμηνο του έτους εμφανίζοντας «τρύπα» 2,36 δισ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες απώλειες να εντοπίζονται στις εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος αλλά και τον ΦΠΑ.

Στην καθίζηση των φορολογικών εσόδων συνέβαλαν η σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που είχε ως αποτέλεσμα να μην εισπραχθούν φόροι εισοδήματος ύψους 871 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις και 703 εκατ. ευρώ από τα φυσικά πρόσωπα όπως είχε προβλεφθεί, το «πάγωμα» των προληπτικών ελέγχων στην αγορά, η σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και η επιβολή των capital controls στις 29 Ιουνίου, που είχε αντίκτυπο στις δημόσιες εισπράξεις, αφού φορολογούμενοι και επιχειρήσεις δεν εξόφλησαν τις βεβαιωμένες οφειλές τους που έληγαν την τελευταία ημέρα του Ιουνίου.

Ταυτόχρονα, το Δημόσιο «πάγωσε» κάθε πληρωμή προς τους ιδιώτες, προκειμένου να εξοικονομήσει πόρους για την καταβολή μισθών και συντάξεων και να καλύψει δανειακές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση πραγματοποίησε 4 δισ. ευρώ λιγότερες δαπάνες από ότι είχε προϋπολογιστεί στο πρώτο εξάμηνο.

Η αναβολή πληρωμών δημοσίων δαπανών υπερκάλυψε τις απώλειες εσόδων και είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,88 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του έτους:

1. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 1,414 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι ελλείμματος 2,419 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 4,606 δισ. ευρώ.

2. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,884 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 707 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,235 δισ. ευρώ.

3. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,828 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 898 εκατ. ευρώ ή 4% έναντι του στόχου.

4. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,799 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,657 δισ. ευρώ ή 7,7% έναντι του στόχου.

5. Η υστέρηση των εσόδων έναντι του στόχου οφείλεται:

• Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 468 εκατ. ευρώ ή 13,3%.

• Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 883 εκατ. ευρώ ή 84%.

• Στον ΦΠΑ κατά 534 εκατ. ευρώ ή 8% (ειδικότερα στον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 474 εκατ. ευρώ).

• Στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) κατά 264 εκατ. ευρώ ή 47,6%.

• Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 105 εκατ. ευρώ ή 34,3%.

Αντίθετα αυξημένοι έναντι του στόχου είναι:

• Οι φόροι στην περιουσία κατά 185 εκατ. ευρώ ή 23%.

• Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 327 εκατ. ευρώ ή 18,1%.

• Τα έσοδα του προγράμματος από την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 805 εκατ. ευρώ ή 1317%.

6. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,330 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,451 δισ. ευρώ).

7.  Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,029 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 759 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

8. Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 353 εκατ. ευρώ ή 10% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 694 εκατ. ευρώ ή 20% έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 50 εκατ. ευρώ ή 18%. Η ανωτέρω υστέρηση για τον μήνα Ιούνιο όσο και για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου οφείλεται εν μέρει στη μη είσπραξη της δεύτερης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ποσού 316 εκατ. ευρώ, κατ’ ακολουθία της αντίστοιχης μη είσπραξης της πρώτης δόσης κατά τον μήνα Μάιο ποσού 555 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μη είσπραξη μέρους του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, έναντι στόχου μηνός Ιουνίου 703 εκατ. ευρώ.

9.  Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23,242 δισεκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,090 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου (27,332 δισεκατομμύρια ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,088 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3,044 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,633 δισεκατομμύρια ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 295 εκατ. ευρώ.

10. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1,584 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,7%.

11. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,154 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένες κατά 1,046 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,200 δισεκατομμύρια ευρώ) και μειωμένες κατά 1,208 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

12. Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,218 δισεκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,462 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,035 δισεκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,104 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90