23/07/2015
Έκρηξη στις αφίξεις με τουριστικά έσοδα 2,2 δισ. ευρώ

 

Την αίσθηση που υπήρχε ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2015 κινήθηκε σε πολύ καλούς ρυθμούς όσον αφορά την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΤτΕ όσον αφορά το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι τον Μάιο η αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν μεγαλύτερη από αυτή στις αφίξεις, κάτι που αποτελεί και έναν βασικό στόχο για τον κλάδο. Το ερώτημα πάντως παραμένει σχετικά με τον αν ο Ιούνιος είχε επίσης άνοδο και τι γίνεται με τον Ιούλιο, δεδομένου ότι οι πολιτικές εξελίξεις με το δημοψήφισμα και τη συμφωνία με τους πιστωτές προκάλεσαν ανάσχεση των κρατήσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Έσοδα

Όσον αφορά πάντως τα έσοδα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 15,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 2,208 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 24,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1,341 δισ. ευρώ, και δευτερευόντως στην αύξηση κατά 4,3% των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 788 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 832 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 12,2%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 51,0% και διαμορφώθηκαν στα 509 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 20,0% και διαμορφώθηκαν στα 318 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 14,2% και διαμορφώθηκαν στα 177 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 325 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68,1%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 58,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν στα 156 εκατ. ευρώ.

Τον Μάιο του 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 17,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 28,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Μάιος 2015: 804 εκατ. ευρώ, Μάιος 2014: 627 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν αύξηση κατά 0,7% (Μάιος 2015: 367 εκατ. ευρώ, Μάιος 2014: 365 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν πρωτίστως αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 107 εκατ. ευρώ ή 57,5% και δευτερευόντως της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 15,8% (Μάιος 2015: 511 εκατ. ευρώ, Μάιος 2014: 441 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 28,1% και διαμορφώθηκαν στα 208 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 19,2% και διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 76,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 218 εκατ. ευρώ (Μάιος 2014: 124 εκατ. ευρώ).

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 66,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν στα 88 εκατ. ευρώ.

Αφίξεις

Όσον αφορά στις αφίξεις, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015 αυξήθηκε κατά 27,1% και διαμορφώθηκε στους 4,533 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 3,567 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 2,923 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 1,610 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,5%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 16,1% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 76,0%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 24,7% και 5,6% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 45,6%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 61,6% και διαμορφώθηκαν στις 56 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 37,1% και διαμορφώθηκαν στις 170 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη κίνηση τον Μάιο του 2015 διαμορφώθηκε στο 1,87 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 25,3% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 7,7%.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 755 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,0%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 44,7% (Μάιος 2015: 557 χιλ., Μάιος 2014: 385 χιλ.).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 28,7%, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 1,4%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 46,6% και διαμορφώθηκαν στις 258 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία κατά 67,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 36 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 21,3% και διαμορφώθηκαν στις 80 χιλ. ταξιδιώτες.

Ισοζύγιο

Το αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας ήταν επίσης η ενίσχυση του πλεονάσματος στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1,389 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 20,6% έναντι πλεονάσματος 1,151 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ ο ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 997 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 873 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε αύξηση τον Μάιο της τάξεως του 4,3% στα 626,5 ευρώ (από 600,7 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014), ενώ μειώθηκε κατά 8,7% όσον αφορά στο πεντάμηνο καθώς διαμορφώθηκε στα 469,6 ευρώ από 514,2 ευρώ.

Εθνική καμπάνια για ενίσχυση του τουρισμού

Εθνική καμπάνια επικοινωνίας με στόχο την αύξηση των κρατήσεων και την περαιτέρω ισχυροποίηση του τουρισμού στην Ελλάδα, ανακοίνωσε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.

Η καμπάνια Happening Now: #GreekSummer σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής και τη μετάδοση της πραγματικής εικόνας της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας το μοναδικό ελληνικό καλοκαίρι «Συμβαίνει Τώρα».

Η καμπάνια απευθύνεται στο ευρωπαϊκό κοινό κατά κύριο λόγο, μέσω διαδικτύου και social media, ενώ θα παρουσιαστεί με ειδικά γραφικά, βίντεο, εικόνες και ελκυστικά μηνύματα για την Ελλάδα, καλώντας το κοινό να γίνει ενεργό μέλος και να μοιραστεί τις στιγμές και τις εμπειρίες του από το ελληνικό καλοκαίρι. Η πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού υλοποιείται από τον ΕΟΤ, σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ. Την πρωτοβουλία στηρίζουν οι περιφέρειες και ο τουριστικός κλάδος μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας τους.

Τα 19 καλύτερα ελληνικά νησιά

Συνεχή είναι τα αφιερώματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης στα ελληνικά νησιά και το πόσο ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί είναι. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι αυτό της Daily Telegraph, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Βρετανίας, η οποία στην online έκδοσή της παρουσιάζει τα 19 καλύτερα νησιά της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι αυτή την περίοδο έχουν πέσει και οι τιμές των τουριστικών πακέτων για τη χώρα μας.

Οι συντάκτες της βρετανικής εφημερίδας επιλέγουν τη Ζάκυνθο για τις παραλίες της, την Κέρκυρα για όσους θέλουν οικογενειακές διακοπές, τη Δήλο για την ιστορία της και τον πολιτισμό, τη Μύκονο για τα κορυφαία ξενοδοχεία της και την Κρήτη για το φαγητό της. Σε όσους αρέσει το κρασί η πρόταση της Telegraph είναι η Κεφαλλονιά, ενώ για ηρεμία και ησυχία τα Κουφονήσια είναι μία εξαιρετική επιλογή. Η Υδρα συνίσταται στους οικολόγους και η Άνδρος για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Τα ερωτευμένα ζευγάρια μπορούν να επισκεφτούν τη Σύμη, ενώ η Σκύρος είναι η πρόταση για τους λάτρεις των εναλλακτικών διακοπών.

Για παραδοσιακή νησιωτική ζωή οι συντάκτες της Telegraph προτείνουν την Κάρπαθο, για παραδοσιακά οικήματα συνίσταται η Σκόπελος, ενώ για τη θέα η -μάλλον αναμενόμενη- επιλογή είναι αυτή της Σαντορίνης. Οι φαν του Τζέιμς Μποντ μπορούν να πάνε στη Νίσυρο, όπου γυρίστηκαν σκηνές του Moonraker, οι ομοφυλόφιλοι μάλλον θα προτιμήσουν τη Λέσβο, ενώ η Ρόδος συνίσταται για τη νυχτερινή ζωή της. Η Λευκάδα είναι η πρόταση για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, ενώ η Πάτμος προτείνεται για τη θρησκευτική παράδοσή της.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90