21/07/2015
Υπό όρους η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας

 

Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος; Με μία λέξη όχι. Με βάση την ΠΝΠ, η μεταφορά μετρητών στο εξωτερικό απαγορεύεται, πλην λίγων εξαιρέσεων. Για τις επιχειρήσεις επιτρέπεται μόνο αν εγκριθούν από την Επιτροπή Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών. Για τους ιδιώτες, η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό δικαιολογείται μόνο για λόγους νοσηλείας και σπουδών. Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή μόνο με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου. Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού 5.000 ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο τον φοιτητή.

Σε ό,τι αφορά νοσήλια και ιατρικά έξοδα, επίσης γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και τη μεταφορά του σχετικού χρηματικού σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό άλλου προσώπου. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται και η καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ σε μετρητά ή το αντίστοιχο σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό. Σε ό,τι αφορά τους ταξιδιώτες, κανονικά δεν επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών, ωστόσο αναμένεται πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος που θα θέτει σχετικό όριο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμανθεί σε 2.000 ευρώ.

 

Πηγή: kathimerini.gr


efm_728x90