20/07/2015
Σωρευτικές αναλήψεις έως 420 ευρώ εβδομαδιαίως από τις τράπεζες

 

Εκδόθηκε και δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, μετά από την υπογραφή της από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με την οποία ορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας των τραπεζών από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.
 
Το όριο αναλήψεων από ATM διατηρείται στα 60 ευρώ ημερησίως, όμως μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες θα μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 420 ευρώ ανά εβδομάδα.
 
Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις και τους σπουδαστές στο εξωτερικό, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν από την Ελλάδα 5.000 ευρώ το τρίμηνο. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.
 
Οι κάτοχοι θυρίδων θα έχουν επίσης πρόσβαση χωρίς κανένα πρόβλημα. Εθνική και Πειραιώς έχουν ήδη μεριμήσει για επιπλέον προσωπικό, ενώ Alpha και Eurobank προσφέρουν τη δυνατότητα τηλεφωνικού ραντεβού.
 
Για την περίπτωση νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.
 
Επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών βάσει του πιστωτικού ορίου που θέτει η Τράπεζα.
 
Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση δανείων, εκτός από την περίπτωση που τα χρήματα προέρχονται από το εξωτερικό.
 
Απαγορεύεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή εν γένει καταθετικών, η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών αλλά και να προστίθενται δικαιούχοι σε υπάρχοντες.
 
Επίσης, απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων με εξαιρέσεις που αναφέρονται στην ΠΝΠ.
 
Πηγή: finance.in.gr


efm_728x90