02/10/2014
Διευκρινίσεις για τις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, των οποίων η εξόφληση πρέπει να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, Πολ.1216/1.10.2014

 

Διευκρινίσεις από την ΓΓΔΕ σχετικά με την έκπτωση ή μη κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

 

Δείτε την σχετική απόφαση

 

 

Πηγή:


efm_728x90