01/10/2014
Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο καθεστώς ΦΠΑ

 

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο καθεστώς ΦΠΑ που προβλέπει την απόδοσή του στο Δημόσιο, όταν αυτός έχει εισπραχθεί από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, από την 1 Οκτωβρίου 2014 η εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος εντάσσεται σε σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοσθεί το νέο σύστημα είναι να εγγραφούν οι επιχειρήσεις στο νέο καθεστώς είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ. Με την απόφαση καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος απόδοσης του ΦΠΑ. Ειδικότερα:

• Το ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ κατά την είσπραξη είναι προαιρετικό και μπορούν να ενταχθούν σε αυτό όλες οι επιχειρήσεις (παλιές και νέες) ανεξαρτήτως αντικειμένου με κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ.

• Για την ένταξη στο καθεστώς απαιτείται μόνο η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής στο TaxisNet.

• Η παρακολούθηση των εισπράξεων θα γίνεται από τις ενταγμένες επιχειρήσεις με όποιο πρόσφορο μέσο διευκολύνει την επιχείρηση, ενώ η ενημέρωση των πληρωμών προς τη Φορολογική Διοίκηση θα γίνεται μέσω των τριμηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών.

Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα δεν ευνοεί τους κακοπληρωτές. Μάλιστα, οι τελευταίοι ενδεχομένως να σταματήσουν όποιες συναλλαγές έχουν με επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα. Για παράδειγμα, έστω μικρομεσαία εταιρεία που έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα και συνεργάζεται με μεγάλη αλυσίδα. Η μεγάλη εταιρεία πληρώνει με καθυστέρηση έξι μηνών τα τιμολόγια. Ωστόσο έχει τη δυνατότητα να συμψηφίζει τον ΦΠΑ που υποτίθεται ότι πλήρωσε στη μικρομεσαία επιχείρηση με τον ΦΠΑ που εισέπραξε από την πώληση του προϊόντος. Φορολογικά η αλυσίδα είναι καθ’ όλα νόμιμη, ενώ η μικρομεσαία επιχείρηση χρωστάει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται για κάθε μήνα καθυστέρησης.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90