20/09/2014
Σε ισχύ η ευνοϊκή ρύθμιση για ανασφάλιστα οχήματα

 

Σε ισχύ τέθηκε από τις 19/9/2014, η νομοθετική ρύθμιση που ορίζει ότι σε περιπτώσεις παραβάσεων για ανασφάλιστα οχήματα θα επιστρέφονται πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια ικανότητας οδήγησης, άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), πριν την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου αφαίρεσης (από έξι μήνες έως δύο χρόνια), με την προϋπόθεση της καταβολής του διοικητικού προστίμου και προσκόμισης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η εν λόγω ρύθμιση προωθήθηκε με πρωτοβουλία του τπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90