19/09/2014
Αυξημένες φορο-αρμοδιότητες αποκτά από 29/10 η Διεύθυνση Ελέγχων της ΓΓΔΕ

 

Αυξημένες αρμοδιότητες αποκτά από τις 29 Οκτωβρίου 2014 η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, πέρα από την αρμοδιότητα της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχων και επανελέγχων, καθώς και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, την οποία η Διεύθυνση Ελέγχων θα ασκεί από την προσεχή Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, από τα τέλη Οκτωβρίου η Διεύθυνση θα πρέπει να φέρει εις πέρας συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

  • Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η τιμωρία της φοροδιαφυγής.
  • Η ευθύνη για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για φορολογικούς ελέγχους στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις ΔΟΥ.
  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.
  • Η βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
  • Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ.
  • Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ουσιαστικά στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων πέφτει το βάρος της διάψευσης της τρόικας, οι εμπειρογνώμονες της οποίας χαρακτηρίζουν φτωχά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού και επιζητούν μεγαλύτερη αυστηρότητα για τους παραβάτες.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90