17/09/2014
Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις προς την τρόικα για φόρους, Ταμεία, ΦΠΑ και ΔΕΗ

 

Κυβερνητικές δεσμεύσεις προς την τρόικα για νέες παρεμβάσεις σε θέματα όπως οι φόροι υπέρ τρίτων, στα ασφαλιστικά ταμεία, στη ΔΕΗ αλλά και στο καθεστώς ΦΠΑ, περιγράφονται στην «Εκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας» που συνέταξε η Κομισιόν σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το προσωπικό του ΔΝΤ.

Στο σχετικό έγγραφο γίνονται αναφορές στις μελλοντικές δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης και τονίζεται σχετικά: «Τα ορόσημα μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούνται σε μεγάλο βαθμό. Οι μελλοντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των ορόσημων που συζητήθηκαν παραπάνω είναι ανάγκη να συμφωνηθούν ως μέρος της επικείμενης αποστολής επανεξέτασης. Επίσης, η ψήφιση του νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, αν δεν λάβει χώρα σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που παρέχονται από τις αρχές, θα πρέπει να γίνει αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επικείμενης αναθεώρησης»...

Σύμφωνα με το capital.gr, ανά πεδίο αναφέρονται τα εξής:
* Συγχώνευση επικουρικών ταμείων στο ETEA. «Οι αρχές υποστήριξαν ότι δεν είναι δυνατόν να συγχωνευθούν σε αυτό το στάδιο μερικά από τα ταμεία» για τεχνικούς λόγους. Η συγχώνευση για τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν από την 1η Ιουλίου 2015, εφόσον αυτά εξακολουθούν να είναι υπό το δημόσιο τομέα.

* Έγκριση της δασικής νομοθεσίας. «Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να υποβάλουν Προεδρικό Διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το τέλος Νοεμβρίου 2014, για έγκριση από τις αρχές Φεβρουαρίου 2015.

* Διοικητική επιβάρυνση νομοθεσίας. "Οι αρχές έχουν θεσπίσει νομοθεσία που σχετίζονται με το 80% της μείωσης του διοικητικού φόρτου» και «έχουν δεσμευτεί σε ένα σχέδιο δράσης με χρονικά όρια για όλες τις εκκρεμείς ρυθμίσεις. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση της απλοποιημένης μορφής ΦΠΑ, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015».

* Τέλη υπέρ τρίτων. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν τα υπόλοιπα πέντε.

Τέλη (που σχετίζονται με τα τέλη διαφήμισης), στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος» το οποίο «πρέπει να νομοθετηθεί έως τον Νοέμβριο του 2014, καθώς προβλέπεται στο Μνημόνιο, και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί κατά την επόμενη αναθεώρηση». Στην Κυβέρνηση έχουν επεξεργασθεί πρόταση παρέμβασης με αναφορά στο αγγελιόσημο.

* Μικρή ΔΕΗ. «Μπορεί να χρειαστεί αξιολόγηση σε μεταγενέστερο στάδιο πριν από την πώληση, εφόσον παρουσιαστούν εμπόδια για την ιδιωτικοποίηση».

* Έγκριση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. «Ο νόμος δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί» και το ορόσημο παραμένει ανεκπλήρωτο» αναφέρεται. Έτσι οι «αρχές έχουν παράσχει πρόσθετες εγγυήσεις όσον αφορά την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή του». «Ο νόμος αυτός μπορεί να υιοθετηθεί μόνο από το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια. Αυτό δεν θα είναι δυνατόν μέχρι τον Οκτώβριο» καθώς το Κοινοβούλιο έως τότε θα λειτουργεί σε θερινό τμήμα. Επικαλείται μάλιστα επιστολή του Προέδρου της Βουλής που αναφέρει ότι «ο νόμος θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της επόμενης συνόδου ολομέλειας που αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου και σίγουρα πριν από τις 13 Οκτωβρίου». «Κατά συνέπεια, το Eurogroup της 13ης Οκτωβρίου θα είναι σε θέση να επαληθεύσει ότι ο νόμος έχει εγκριθεί όπως αναμένεται».

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90