11/09/2014
Από 1/3/2015 η μηνιαία καταβολή των εισφορών του ΟΑΕΕ

 

Μία απόφαση η οποία αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας.

Για πρώτη φορά η καταβολή των εισφορών του ΟΑΕΕ αλλάζει από διμηνιαία και γίνεται μηνιαία. Και αυτό για δύο λόγους. Αφενός αρκετοί ασφαλισμένοι λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών και αφετέρου για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.

Η εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής θα ξεκινήσει από 1.3.2015 επειδή στο διάστημα αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) θα ολοκληρώσει την τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του Ο.Α.Ε.Ε., ώστε να υποστηρίζει την μηνιαία είσπραξη των εισφορών.

 

Πηγή: www.news.gr


efm_728x90