05/09/2014
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΛΤΕ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων(ΕΛΤΕ).Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

α) Γεώργιο Βενιέρη καθηγητή Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρο

β) Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Οικονομολόγο, ως Α΄ Αντιπρόεδρο

γ) Αθανάσιο Κοντογεώργη, Δικηγόρο, ως Β΄ Αντιπρόεδρο

δ) Διονύσιο Χριστόπουλο του Γεωργίου, Εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος

ε) Ξενοφών Αυλωνίτη του Δημητρίου, Β΄ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

στ) Χρήστο Διαμαντόπουλο του Κων/νου ελεύθερο επαγγελματία, Εκπρόσωπο τουΣυνδ. Βιομηχ. Βορ. Ελλάδος

ζ) Χάρη Κυριαζή του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδ. Επιχ/σεων και Βιομ/νιών, Εκπρόσωπο του Συνδ. Επιχ/σεων και Βιομηχ/ών.

Ο κ. Θανάσης Κοντογεώργης  είναι δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ, στη Δημόσια Πολιτική, τα Οικονομικά-Financial Management και Νομικά. Ως ιδιώτης δικηγόρος εξειδικεύεται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και διοικητικού δικαίου, ως νομικός σύμβουλος σε ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ με την ιδιότητά του ως νομικού συμβούλου του Υπουργού Οικονομικών διαθέτει σημαντική εμπειρία σε όλο το εύρος των οικονομικών θεμάτων και συμμετείχε ενεργά στην αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει την ΕΛΤΕ, στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, στους κώδικες φορολογικής διαδικασίας και εισοδήματος  καθώς και σε σημαντικά άλλα νομοθετήματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με  οικονομικά και  λογιστικά ζητήματα, όπως αυτό της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Αναφορικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μισθό 6.000,00 ευρώ, διαπιστώνεται ότι με βάση το νόμο 4093/2012 η αποζημίωση του Β΄ Αντιπροέδρου της ΕΛΤΕ συμψηφίζεται και συνυπολογίζεται με το μισθό που λαμβάνει ο κ. Θ. Κοντογεώργης ως νομικός σύμβουλος του Υπουργού και επομένως η μηναία αποζημίωση του, ως Β΄  Αντιπροέδρου της ΕΛΤΕ καθορίζεται στα 1300,00 ευρώ.

 

Πηγή: www.capital.gr


efm_728x90