02/09/2014
Στην άντληση 1,138 δισ. ευρώ προχώρησε ο ΟΔΔΗΧ μέσω των εξάμηνων εντόκων γραμματίων

 

Στην άντληση 1,138 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα Τρίτη ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω της δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων.
Συγκεκριμένα, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,186 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,50 φορές.
Δεκτές έγιναν προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2%, όταν στην αντίστοιχη έκδοση του Αυγούστου το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 2,02%.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, στις 12:00.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90