29/08/2014
Μείωση των χορηγήσεων δανείων τον Ιούλιο

 

Παρέμεινε αρνητικός και τον Ιούλιο ο ρυθμός χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει το συνολικό ποσό ρευστότητας που μπορούν να αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες από τον νέο ευνοικό μηχανισμό LTRO. Kαι τούτο διότι με βάση τους κανόνες που έχουν τεθεί ρευστότητα που μπορούν να αντλήσουν οι τράπεζες προσδιορίζεται από το μέγεθος του ενεργητικού τους (συγκεκριμένα 7% του ενεργητικού ήτοι περίπου 10 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες) προσαυξημένο κατά την καθαρή αύξηση των χορηγήσεων από τον Απρίλιο και εντεύθεν.

Όμως όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τον Ιούλιο η χρηματοδότηση σημείωσε μείωση κατά 3,7% έναντι μειώσεως 3,5% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και 3,5% τον Μάιο. Συγκεκριμένα η καθαρή ροή χρηματοδότησης τον Ιούνιο ήταν αρνητική κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2014, ήταν αρνητική κατά 707 εκατ. ευρώ (Ιούλιος και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,9%, από -4,7% τον Ιούνιο του 2014. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,8%, από -4,7% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 465 εκατ. ευρώ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -7,4%, τον Ιούλιο του 2014, από -4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2014, ήταν αρνητική κατά 132 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 0,2%, από 1,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 322 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούλιο του 2014 και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,9%, από -3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Η συνεχιζόμενη μείωση της χρηματοδότησης είχε ως αποτέλεσμα το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και ιδιωτών προς τις τράπεζες να μειωθεί στα 213,8 δισ. ευρώ από 222,4 δισ. ευρώ που ήταν ένα χρόνο πριν. Το χρέος σε στεγαστικά δάνεια υποχώρησε στα 70,3 δισ. από 72,2 δισ. ευρώ αντιστοίχως και στα καταναλωτικά και κάρτες στα 27,6 δισ. ευρώ από 29,2 δισ. ευρώ.

 

Πηγή: express.gr


efm_728x90