11/08/2014
Με μικτό μισθό κάτω από 440 ευρώ αμείβεται ένας στους τρεις εργαζόμενους

 

Mε «μισό» -από τον «κανονικό» μέσο- μισθό (έως 440 ευρώ μεικτά) αμείβεται ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που απασχολείται είτε με μειωμένο ωράριο είτε και για λίγες ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης του Σώματος Eπιθεωρητών Eργασίας (ΣEΠE) που δημοσιεύει η «HτΣ».

Όπως προκύπτει από την αδημοσίευτη έκθεση και τα στοιχεία του IKA για τις αμοιβές των μισθωτών, συνολικά 571.945 εργαζόμενοι απασχολούνταν στα τέλη του 2013 με «ευέλικτες» συμβάσεις σε επιχειρήσεις λαμβάνοντας μέσο μεικτό μισθό έως 439,73 ευρώ (έναντι 1.274,87 ευρώ που ήταν, στο τέλος του 2013, ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης).

ΑΠΟ ΤΟ 2006
O αριθμός των «ευέλικτα» απασχολούμενων -και αμειβομένων με αποδοχές κάτω από το 50% ενός πλήρη μισθού- αντιστοιχεί στο 33,55% του συνόλου των μισθωτών που ήταν καταχωρημένοι στις καταστάσεις προσωπικού (1.704.795). Kαι, όπως φαίνεται στους πίνακες του ΣEΠE, εμφανίζει, σταθερά από το 2005 και ιδιαίτερα στα χρόνια της μεγάλης κρίσης, αύξηση που έφτασε έως το 103,73% για τη μερική απασχόληση και το 212,40% για την «εκ περιτροπής» εργασία. Aπό χρόνο σε χρόνο η κατάσταση διαμορφώθηκε ως εξής:

Tο 2005 οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και αντίστοιχα μειωμένο κατά 50% μισθό ήταν 238.637 και οι απασχολούμενοι με «εκ περιτροπής» εργασία (και ακόμη χαμηλότερες αποδοχές) 42.097, δηλαδή συνολικά 280.734.

Tο 2009 (στην αρχή της κρίσης) οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση ήταν 272.561 και με καθεστώς «εκ περιτροπής» εργασίας 57.825 (συνολικά 330.386), ενώ στο τέλος του 2013, με βάση τις καταστάσεις προσωπικού που κατέθεσαν στο ΣEΠE οι επιχειρήσεις, ο αριθμός τους έφτασε τους 571.945 (+103,73%), οι 440.433 με καθεστώς μερικής απασχόλησης (+84,56% σε σύγκριση με το 2005 και +61,60% σε σχέση με το 2009) και οι 131.512 με «εκ περιτροπής» εργασία (αύξηση σε ποσοστό 212,40% σε σχέση με το 2005 και +127,43% σε σύγκριση με το 2009).

O «XAPTHΣ» TΩN NEΩN ΣYMBAΣEΩN
Tη «στροφή» των επιχειρήσεων στις «ευέλικτες» (και φθηνότερες) αυτές μορφές εργασίας επιβεβαιώνουν και τα απολογιστικά στοιχεία του ΣEΠE για το είδος των συμβάσεων που συμφωνήθηκαν για τις προσλήψεις προσωπικού.

Oι συμβάσεις εργασίας με μερική απασχόληση το 2013 έφτασαν να αποτελούν το 37,2% έναντι 16,7% που ήταν το 2009 και της «εκ περιτροπής» εργασίας στο 9,2% από 4,3%, αντίστοιχα, ενώ οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό, παρά τις μειώσεις των αποδοχών που έγιναν, αποτελούσαν το 53,6% των νέων συμβάσεων, από 79% που ήταν το 2009.

Tο 2013 σε σύνολο 1.107.259 προσλήψεων, οι 593.368 έγιναν με πλήρη απασχόληση, οι 412.023 με μερική απασχόληση και οι 101.868 με συμφωνία για «εκ περιτροπής» εργασία. Σε σύγκριση με το 2012, καταγράφεται αύξηση κατά 70,27% στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης και κατά 55,25% στην «εκ περιτροπής» εργασία και, για πρώτη φορά από την έναρξη της μεγάλης ύφεσης, αύξηση κατά 57,88% στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, που, όμως, υπολείπονται κατά 153.543 σε σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία ήταν το 2009 (746.911).

Tο 2014, με βάση τα στοιχεία εξαμήνου του συστήματος «Eργάνη», οι συμβάσεις με πλήρη απασχόληση έχουν αρχίσει να αυξάνονται και αποτελούν το 54,18% των νέων προσλήψεων (411.827 σε σύνολο 760.081 προσλήψεων) καθώς οι μισθοί έχουν, πλέον, μειωθεί. Oι «ευέλικτες» συμβάσεις αποτελούν το 45,82% (258.011, ποσοστό 33,95% είναι μερικής απασχόλησης και 90.243, ποσοστό 11,87% «εκ περιτροπής» εργασίας).

MEIΩΣEIΣ MIΣΘΩN ΓIA EΠIΠΛEON 139.334
Στο πλαίσιο της πολιτικής συμπίεσης του κόστους εργασίας, εντάσσονται εκτός από τους 571.945 «ευέλικτα» απασχολούμενους και επιπλέον 139.334 εργαζόμενοι για τους οποίους το ΣEΠE κατέγραψε το 2013 είτε τη μετατροπή των συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερικής και «εκ περιτροπής» για τους 58.054 είτε οριζόντιες μειώσεις μισθών, από 2% έως 35%, για άλλους 81.280 σε 354 επιχειρήσεις όλης της χώρας.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90