08/08/2014
Καταρρέει το πλεόνασμα σε ασφαλιστικά ταμεία, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ

 

Πάνω από 1 δισ. ευρώ μικρότερο εμφανίζεται το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά ταμεία, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ), σύμφωνα με το δελτίο στοιχείων της γενικής κυβέρνησης για τον Ιούνιο 2014 που εξέδωσε πριν λίγο το Υπουργείο Οικονομικών. Μ΄ άλλα λόγια οι δαπάνες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για συντάξεις, παροχές ασθενείας, λοιπές παροχές είναι κατά 1 δισ. ευρώ μεγαλύτερες από τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, τον κρατικό προϋπολογισμό και έμμεσους φόρους.

Συγκεκριμένα το πλεόνασμα των ΦΚΑ τον Ιούνιο του 2014 διαμορφώθηκε στα 402 εκατ. ευρώ έναντι 1,422 δισ. ευρώ που ήταν τον ίδιο μήνα το 2013.

Συνεπώς το πλεόνασμα των ΦΚΑ μειώθηκε κατά 71,8% κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μεταξύ Ιουνίου 2013 – Ιουνίου 2014. Υπενθυμίζεται πως το πλεόνασμα των 1,422 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2013 οφείλεται συντριπτικά στην κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης που ίσχυσε από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και η οποία μείωσε από μόνη της κατά 15% τις ετήσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες των ΦΚΑ.

Η μείωση που παρατηρείται φέτος στο πλεόνασμα των ΦΚΑ οφείλεται βασικά στα χαμηλά έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω έσοδα μειώθηκαν κατά 0,6% κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Από 9,317 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 από ασφαλιστικές εισφορές έπεσαν στα 9,260 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014. Και αυτό παρά τη ρύθμιση της “Νέας Αρχής” που ίσχυσε από τον περασμένο Ιούλιο και στόχο είχε την ενίσχυση των εσόδων από ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και την “ανάκαμψη” της απασχόλησης που καταγράφεται από το σύστημα “Άρτεμις” του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα τα έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη πλέον σημαντική πηγή εσόδων για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) μειώθηκαν κατά 29,3% (από τα 9,489 δισ. ευρώ το 2013 στα 7,063 δισ. ευρώ το 2014). Τέλος, μειώθηκαν και τα έσοδα από έμμεσους φόρους (σ.σ. φόροι υπέρ τρίτων) κατά 19,4% (από 275 εκατ. ευρώ το 2013 έπεσαν στα 221 εκατ. ευρώ το 2014).

Μειωμένες, πάντως, ήταν και οι δαπάνες των ΦΚΑ.

Οι αμοιβές προσωπικού έπεσαν κατά 23,5% (από 371 εκατ. ευρώ το 2013 στα 284 εκατ. ευρώ το 2014).
Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 40,8% (από 1,622 δισ. ευρώ στα 961 εκατ. ευρώ)
Οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 5,6% (από 12,977 δισ. ευρώ στα 12,584 δισ. ευρώ).
Οι παροχές ασθένειας μειώθηκαν κατά 15,5% (από 2,285 δισ. ευρώ στα 1,931 δισ. ευρώ)
Οι λοιπές παροχές μειώθηκαν κατά 21,4% (από 705 εκατ. ευρώ στα 554 εκατ. ευρώ)

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90