08/08/2014
Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων - Το 8,3% των ανέργων παίρνει επίδομα ανεργίας

 

Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων κατά 17,90% (+77.096 άτομα) και μείωση κατά 34,45% (-41.838 άτομα) των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας, καταγράφει ο ΟΑΕΔ μέσα σε ένα χρόνο (Ιούνιος 2013 - Ιούνιος 2014) παρά το συνεχιζόμενο περιορισμό του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων, στους 963.492 από 1.023.250 πέρυσι (-59.758 άτομα και σε ποσοστό -5,84%).

Αύξηση, ωστόσο, κατά 6.735 άτομα (+0,7%) εμφανίζει ο αριθμός των ανέργων μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, μαρτυρώντας την αδυναμία των εποχιακών επιχειρήσεων να απορροφήσουν όσους βγαίνουν «εκτός» αγοράς εργασίας.

Οπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, σε σύνολο 963.492 εγγεγραμμένων ανέργων, επίδομα ανεργίας τον Ιούνιο καταβλήθηκε μόνο σε 79.621 έναντι 121.459 (ποσοστό 11,87%) που είχαν επιδοτηθεί τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η μείωση των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ ανέργων προήλθε από την περαιτέρω αύξηση των (μη δικαιούμενων επιδόματος ανεργίας) μακροχρόνια, για διάστημα πάνω από έναν χρόνο, ανέργων οι οποίοι έφτασαν τους 507.840 από 430.744. Οι μακροχρόνια άνεργοι αναζητούντες εργασία, στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν από 380.619 σε 442.644, ενώ και οι μη αναζητούντες εργασία μακροχρόνια άνεργοι έφτασαν τους 65.196 από 50.125.

Το προφίλ των ανέργων
Οι άνεργοι που αναζήτησαν εργασία τον Ιούνιο, αν και λιγότεροι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ήταν περισσότεροι σε σχέση με τον Μάιο και το 53,97% από αυτούς ήταν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών. Το 60,24% ήταν γυναίκες και το 62,90% ηλικίας από 30 έως και 54 ετών. Οι άνεργοι ηλικίας κάτω των 30 ετών που αναζήτησαν εργασία αποτελούσαν το 24,58%, ενώ το 12,52% ήταν από 55 ετών και πάνω. Το 48% έχει τελειώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 32,73% την υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου), το 17,50% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και χωρίς εκπαίδευση το 1,68%.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90