07/08/2014
Απαλλάσσονται από ΦΠΑ 420.000 επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ

 

Από τον ΦΠΑ απαλλάσσονται μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται για μια ρύθμιση που εκτιμάται πως μπορεί να επηρεάσει περίπου 415.000 επιχειρήσεις, ενώ όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία το μέτρο θα είναι προαιρετικό. Δηλαδή για να υπαχθεί κάποια επιχείρηση στη συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από τον ΦΠΑ και, στη συνέχεια, αν κρίνουν ότι δεν τους συμφέρει η απαλλαγή να ενταχθούν εκ νέου στο σύστημα του ΦΠΑ.

Με τη νέα ρύθμιση καθίσταται δυνατή η μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις και τη φορολογική διοίκηση, ενώ περαιτέρω διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις καθώς δεν θα υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ στις πράξεις που πραγματοποιούν. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 415.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ετησίως μηδενικό τζίρο ή έως 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία την οποία υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης:

1. Απαλλάσσονται από τον υποχρέωση δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση είχαν ακαθάριστα έσοδα χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας μέχρι 10.000 ευρώ.

2. Αντίθετα δεν απαλλάσσονται ακόμα και αν έχουν ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ:

• οι αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

• επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας

• η παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου

3. Οσοι επιλέξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην περίπτωση που σε μία διαχειριστική χρήση υπερβούν το ποσό των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ.

4. Εάν η πρώτη διαχειριστική περίοδος αφορά χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους, για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπαχθεί στο νέο καθεστώς, θα γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων σε ετήσια βάση.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ είναι η υποβολή αίτηση στο τμήμα Μητρώου.

6. Οταν μία επιχείρηση μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου απογράφονται υποχρεωτικά και αποτιμώνται, και υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ που έχει εκπέσει όταν η επιχείρηση μετατάσσεται από το κανονικό στο απαλλασσόμενο καθεστώς και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.

7. Οσοι υπαχθούν στο απαλλασσόμενο καθεστώς έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων στα οποία θα αναγράφουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν τον φόρο εισροών τους.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90