31/07/2014
Πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου το νομοσχέδιο για την εκποίηση ακινήτων

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, εν μέσω αντιδράσεων των κομμάτων, ενέκρινε το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, καθώς και το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα φυσικών και νομικών προσώπων.

Το επίμαχο νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο συζητήσεων των κυπριακών Αρχών με τους δανειστές κατά την πέμπτη αξιολόγηση.

Το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, διότι αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Ύστερα από συμφωνία με την τρόικα, η πρώτη κατοικία εξαιρείται από τις εκποιήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε θα εγκριθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα.

Το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις καθορίζει με λεπτομέρεια τη διαδικασία εκποιήσεων.

Προβλέπεται ότι κατά την αρχική προσπάθεια πώλησης κανένα ενυπόθηκο ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη από το 80% της εκτιμημένης αξίας. Εάν ο πλειστηριασμός δεν καταλήξει σε αποτέλεσμα, ο δανειστής υποχρεούται να καταβάλει νέα προσπάθεια για περίοδο τριών μηνών.

Εάν το ενυπόθηκο ακίνητο παραμένει και πάλι απούλητο η τιμή πώλησής του μπορεί να μειωθεί σε ποσοστό όχι χαμηλότερο από το 50% της αγοραίας αξίας του.

Για σκοπούς καθορισμού της αγοραίας αξίας του ακινήτου, εκτός από τον δανειστή, εκτιμητή θα μπορεί να διορίζει και ο οφειλέτης.

Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες, «παγώνοντας» προσωρινά τη διαδικασία της εκποίησης.

Επίσης, η διαδικασία εκποίησης δεν μπορεί να προχωρήσει ενόσω το χρέος βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης ή εξετάζεται από τον διαμεσολαβητή.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90