22/07/2014
Μειωμένες θα είναι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 -2018

 

Μειωμένες σε σχέση με το 2014 θα είναι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο διάστημα 2015 -2018, αν και η εθνική συμμετοχή θα παραμείνει αμετάβλητη στα 700 εκατ. ευρώ.

Εγκύκλιος του υπουργού Ανάπτυξης, Ν.Δένδια, για την προετοιμασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 2015 καθώς και τον προγραμματισμό δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2015 – 2018 εμπεριέχει τις οροφές δαπανών του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την επόμενη τετραετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το σύνολο των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα μειωθεί από τα 6,8 δισ. ευρώ το 2014 στα 6,4 δισ. ευρώ το 2015, ενώ την περίοδο 2016 -2018 θα ανέρχεται σε ετήσια βάση στα 6,7 δισ. ευρώ.

Στην εγκύκλιο του υπουργού Ανάπτυξης επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Ακόμη, σημειώνεται πως οι προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2014 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα πρέπει να αποσταλούν στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης το αργότερο έως τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90