22/07/2014
Κεφάλαια 15-20 δισ. επέστρεψαν στις ελληνικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο

 

Κεφάλαια της τάξης των 15-20 δις ευρώ επέστρεψαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις ελληνικές τράπεζες τον τελευταίο καιρό, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το ισοζύγιο πληρωμών έπειτα από μια περίοδο τριών ετών (2010 έως και 2012), τα οποία κατά την οποία διαπιστώθηκε μαζικότατη εκροή κεφαλαίων, το πρώτο εξάμηνο του 2014, εισέρρευσαν στη χώρα μέσω εκδόσεων ομολόγων, κρατικών και μη, και μετοχών, περί τα 15-20 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τον Μάιο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή (αύξηση) ύψους 653 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδα πενταμήνου έφτασαν τα 881 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (2013: 327 εκατ. ευρώ, 2012: -905 εκατ. ευρώ).

Όπως αναφέρει το Βήμα, σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 595 εκατ. ευρώ λόγω της συμμετοχής της εταιρείας Capital Group Companies Inc (ΗΠΑ) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου -Μαΐου, στην κατηγορία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή 5,1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 4,4 δίσ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

Κατά το πεντάμηνο, βελτίωση παρουσίασε η εικόνα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών του οποίου το έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο κατά 832 εκατ. Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση των εισπράξεων από τις μεταφορές (ναυτιλία). Αντιθέτως μικρή επιδείνωση εμφάνισε το εμπορικό έλλειμμα.

Πιο αναλυτικά, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 565 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, έμειναν σχεδόν στάσιμες (διαμορφώθηκαν στα 5,78 δισ. ευρώ έναντι 5,76 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ταυτοχρόνως οι εισαγωγές (πλην καυσίμων και πλοίων) μειώθηκαν στα 9 δισ. ευρώ από 9,1 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών οι εισπράξεις από τον τουρισμό αυξήθηκαν στα 1,95 δισ. ευρώ από 1,76 δισ. ευρώ πέρυσι, (αύξηση κατά 10,6%) με αποτέλεσμα το πλεόνασμα του Ισοζυγίου αυτού να αυξηθεί φέτος κατά 834 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 245 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 318 εκατ. ευρώ από ό,τι την ίδια περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων -που αντιστοιχεί στις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας από το εξωτερικό- παρουσίασε πλεόνασμα 3,4 δισ. ευρώ, κατά 633 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90