17/07/2014
Το Ε.Β.Ε.Α στις 21/7/14 θα λειτουργεί μόνο για παραλαβή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.

 

Το Ε.Β.Ε.Α. στις 21/07/2014 θα λειτουργήσει με ωράριο συναλλαγής από 08:00 έως 20:00 ΜΟΝΟ για την παραλαβή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα. Η κατάθεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε. μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών (στο www.businessportal.gr) είτε με φυσική παρουσία στο ΕΒΕΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για την υποβολή με φυσική παρουσία, ισχύει διαφορετική αίτηση και οδηγίες για κατάθεση (α) έως και Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και (β) από Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014. Η διαφοροποίηση οφείλεται στην κατάργηση του παραβόλου Δ.Ο.Υ. για το ΦΕΚ.

Οδηγίες και έντυπα:

1.    Για Ηλεκτρονική Υποβολή (ανεξαρτήτως ημερομηνίας):

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας οι Α.Ε. μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ: www.businessportal.gr

α) Αν η υποβολή γίνει έως και Παρασκευή 18/07/2014 :

·         δεν καταβάλλεται το κόστος εγγραφής των 15,00 € και

·         καταβάλλεται κανονικά το παράβολο από Δ.Ο.Υ. για το ΦΕΚ

ισχύει για τις συνελεύσεις που έγιναν μέχρι και 28/06/2014

β) Αν η υποβολή γίνει Κυριακή 20/07/2014 ή Δευτέρα 21/07/2014 :

·         δεν καταβάλλεται το κόστος εγγραφής των 15,00 € και

·         δεν καταβάλλεται το παράβολο από Δ.Ο.Υ. για το ΦΕΚ

εφόσον οι συνελεύσεις τους έχουν γίνει στις 29 και 30/06/2014

 

Πηγή: acci.gr


efm_728x90