16/07/2014
Συνεχής αποκλιμάκωση των επιτοκίων (με απόδοση 1,75% τα 3μηνα έντοκα)

 

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,75% έναντι 1,80% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 17 Ιουνίου. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,94 δισεκ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,35 φορές.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Ιουλίου.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα
με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014, στις 12μ.μ.

 

Πηγή: www.skai.gr


efm_728x90