12/07/2014
Το 87% των αγοραστών του τριετούς ομολόγου ήταν Ευρωπαίοι

 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλησε σήμερα 1,5 δισ. ευρώ μέσω της κοινοπρακτικής διάθεσης ενός νέου 3-ετούς ομολόγου «αναφοράς» του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με ημερομηνία λήξης τη 17η Ιουλίου 2017 και επιτόκιο 3,375%. Τα ανωτέρω κεφάλαια αντλήθηκαν με απόδοση ύψους 3,500%.

Η ζήτηση, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ, προήλθε από επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και, συγκεκριμένα, κυρίως από επενδυτές της Ηπειρωτικής Ευρώπης και δευτερευόντως από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνείς επενδυτές. Περίπου το 70% των ομολόγων διατέθηκαν στην Ευρώπη, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ περίπου το 17% στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου το 13% στον υπόλοιπο κόσμο. Οι επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, κεντρικών τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων) αποτέλεσαν περίπου το 65% του συνόλου των επενδυτών, οι τράπεζες και οι ιδιωτικές τράπεζες περίπου το 20% ενώ οι επενδυτές με μόχλευση (hedge funds) περίπου το 15%.

Το νέο ΟΕΔ θέτει ένα μέσο σημείο 3-ετίας στην καμπύλη απόδοσης των ΟΕΔ το οποίο συμπληρώνει την υφιστάμενη σειρά απόδοσης των ΟΕΔ και του 5-ετούς ΟΕΔ που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα και καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90