11/07/2014
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι των μεταχειρισμένων ΙΧ - Αλαλούμ με την εγκύκλιο του Υπουργείου

 

Αντιμέτωπο με τη γραφειοκρατία βρέθηκε ένα από τα ελάχιστα θετικά μέτρα μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών που έχει λάβει το υπουργείο Οικονομικών. Ο λόγος για την τροποποίηση που θεσπίστηκε πρόσφατα και αφορά το έτος πρώτης κυκλοφορίας που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου και του φόρου πολυτελείας των ιδιοκτητών εισαγόμενων μεταχειρισμένων Ι.Χ.

Ειδικότερα, πολίτες που είχαν αγοράσει το 2008 στην Ελλάδα ένα αυτοκίνητο που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά, π.χ. στην Γαλλία το 2005 επιβαρύνονταν με φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καθώς η παλαιότητα του οχήματος υπολογιζόταν σύμφωνα με το πρώτο έτος κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Και όχι, δηλαδή, με το –πραγματικό-πρώτο έτος κυκλοφορίας στην χώρα κατασκευής. Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρχε και για όσους είχαν αποκτήσει από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού αυτοκινήτου. Βρίσκονταν δηλαδή, αντιμέτωποι με φόρο πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος προσδιοριζόταν βάσει της ημερομηνίας μεταβίβασης από τον ΟΔΔΥ.

Με άλλα λόγια, οι φορολογούμενοι πλήρωναν φόρο πολυτελείας, καθώς εμφανίζονταν να έχουν αποκτήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο που, όμως, είχε κυκλοφορήσει πριν από πολλά χρόνια.

 

Τι άλλαξε

Ύστερα από παρέμβαση και του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, προς το Υπουργείο Οικονομικών το καθεστώς αυτό άλλαξε. Τα τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης, δηλαδή, υπολογίζονται (η σχετική τροπολογία πέρασε στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο) βάσει του έτους πρώτης κυκλοφορίας εισαγόμενου μεταχειρισμένου Ι.Χ. στην κοινοτική χώρα ή χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ωστόσο, στη νέα αυτή πραγματικότητα αρνούνται να προσαρμοστούν ορισμένες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, που δεν αναγράφουν στο έντυπο της αδείας κυκλοφορίας και του έτος της πρώτης κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων. Έτσι, οι φορολογούμενοι καλούνταν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υποδομών με εγκύκλιό του ορίζει ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή επί του εντύπου της αδείας κυκλοφορίας και του έτους πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στις κοινοτικές χώρες και σε χώρες της Ε.Ο.Χ. (εάν αυτό είχε εισαχθεί σαν μεταχειρισμένο).

Βάσει, επίσης, της ίδιας εγκυκλίου, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Συγκοινωνιών είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας όπου θα αναγράφουν την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας. Η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας θα προκύπτει είτε από το φάκελο του οχήµατος είτε από το on-line µηχανογραφικό σύστηµα είτε από το αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας.

 Τέλος, για τα προερχόµενα ε.ι.χ. από τον Ο.∆.∆.Υ. θα αναγράφεται ως πρώτη ηµεροµηνία κυκλοφορίας αυτή της πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Εάν το ε.ι.χ. όχηµα από τον  Ο.∆.∆.Υ. προέρχεται από άλλη χώρα το πεδίο της ηµεροµηνίας πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος µπορεί να συµπληρώνεται εφόσον προσκοµιστεί σχετική βεβαίωση από την επίσηµη αντιπροσωπεία για την ηµεροµηνία κυκλοφορίας στο εξωτερικό.

 

Πηγή: capital.gr


efm_728x90