09/07/2014
Οι ισολογισμοί θα δημοσιεύονται μόνο στο ΓΕΜΗ από 1/1/2015

 

Μόνο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα είναι υποχρεωμένες από την 1η Ιανουαρίου 2015 να δημοσιοποιούν τα έγγραφα δημοσιότητας οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα έγγραφα που υποχρεωτικά οι Α.Ε. και οι ΕΠΕ δημοσίευαν στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θα δημοσιεύονται μόνο στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Οι παραπάνω ρυθμίσεις, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν σημαντικά το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μείωση διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας. Το νoμοσχέδιο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Στην ίδια κατεύθυνση το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα απαιτείται να προσκομίζουν στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ για την καταχώρισή τους σε αυτό τα δικαιολογητικά, εάν αυτά έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση βεβαίως της ηλεκτρονικής υποβολής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή. Ο,τι αναρτάται δημόσια στο ΓΕΜΗ μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί και να εκτυπωθεί δωρεάν.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα των φαρμακοποιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου.

Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείου θα χορηγούνται ως εξής: τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο κάθε έτους οι περιφερειακές ενότητες θα αναρτούν στο Διαδίκτυο τις υπάρχουσες, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και την 31η Μαΐου του ιδίου έτους, κενές θέσεις φαρμακείου. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου και του Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως τις αιτήσεις στην περιφερειακή ενότητα και εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης θα καταθέτουν και τα δικαιολογητικά. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 2 Ιουλίου 2014, ψηφίσθηκε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με αντικείμενο την ψυχική υγεία. Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο (ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 αυτού, έχει περιληφθεί επίσης διάταξη για τον τρόπο χορήγησης των αδειών ίδρυσης φαρμακείου. Εκεί, ωστόσο, αναφέρεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την άδειας ίδρυσης φαρμακείου θα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή με δικαστικό επιμελητή. Στο νομοσχέδιο μάλιστα, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, δεν έχει προβλεφθεί κατάργηση ή τροποποίηση της διάταξης αυτής, με κίνδυνο να θεσμοθετηθούν για την ίδια πράξη δύο διαφορετικές διαδικασίες.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr


efm_728x90