09/07/2014
ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,625 ευρώ με μειωμένο επιτόκιο 2,05% μέσω δημοπρασίας για τη διάθεση εξάμηνων εντόκων γραμματίων

 

Το ποσόν των 1,625 δισ.ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με μειωμένο επιτοκιακό κόστος, μέσω δημοπρασίας για τη διάθεση εξάμηνων εντόκων γραμματίων (26 εβδομάδων). Η απόδοση για την έκδοση, η οποία αρχικώς αφορούσε 1,25 δισ.ευρώ, διαμορφώθηκε στο 2,05% έναντι 2,15% της αντίστοιχης προηγούμενης που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2014.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,322 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,66 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014, στις 12μ.μ.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90