08/07/2014
Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Τραπεζών στο επίκεντρο του Ecofin

 

Ζητήματα σχετικά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης Τραπεζών (SRM), η επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ, η φορολόγηση των τόκων καταθέσεων και η ατζέντα της ιταλικής προεδρίας θα εξετασθούν σήμερα Τρίτη στη συνεδρίαση  του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο Ecofin , στο οποίο θα μετέχει και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης των τραπεζών και συγκεκριμένα θέματα χρηματοδότησης και λεπτομέρειες για τις εισφορές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες θα συλλεχθούν από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης, με σκοπό τη σταδιακή αμοιβαιοποίηση των πόρων του ταμείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αμοιβαιοποίηση των ποσών που προέρχονται από τις εισφορές των τραπεζών διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής διακυβερνητικής συμφωνίας των κρατών-μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

Η διαδικασία υπογραφής διακυβερνητικής συμφωνίας προκρίθηκε επειδή η μεταφορά των εισφορών και η συνεπαγόμενη αμοιβαιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν προβλέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω πρόβλεψη στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του ταμείου και έχει ευρύτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης τραπεζών σε επίπεδο Ένωσης.

Εξάλλου, το Ecofin θα εξετάσει και την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων από κάποια κράτη μέλη. Η αναθεώρηση του πλαισίου που ισχύει από το 2003 προέκυψε λόγω της ανάγκης να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην κίνηση των κεφαλαίων και να επιτραπεί η αποτελεσματική φορολόγηση των τόκων που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους της κατοικίας τους.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90