05/07/2014
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων την ερχόμενη Τρίτη από τον ΟΔΔΗΧ.

 

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων για την άντληση ποσού ύψους 1,25 δισ. ευρώ, λήξεως 9 Ιανουαρίου 2015, εξήγγειλε για την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.
Το ζητούμενο είναι η περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού μέσω των εντόκων γραμματίων. Στην τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουνίου, το επιτόκιο των 6μηνων γραμματίων είχε διαμορφωθεί στο 2,15% και στόχος είναι στην ερχόμενη δημοπρασία να περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 2%.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90