30/06/2014
Η επίσπευση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης των τραπεζών προϋποθέτει ειδική προεργασία.

 

Την επίσπευση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της Alpha, της Εθνική και της Τράπεζας Πειραιώς μέσω της ανταλλαγής των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που κατέχουν οι επενδυτές με τις μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ζητούν στελέχη αυτών των τραπεζών.
Σύμφωνα με τα εν λόγω στελέχη η χρονική συγκυρία είναι ιδανική για να δρομολογηθεί η ανταλλαγή αυτή, καθώς οι κάτοχοι των warrants και ειδικά οι ξένοι επενδυτές θα επιδίωκαν να μετάσχουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής στην οποία θα έδιναν τα warrants τους για να λάβουν μετοχές.
Ωστόσο, η διαδικασία αυτή, όπως περιγράφεται από τον 4254/2014, προϋποθέτει ειδική προεργασία τόσο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όσο και από το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με τον νόμο, η διάθεση του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το ΤΧΣ μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές διατίθενται σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Προκειμένου να λάβει την ανωτέρω απόφαση το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου θα πρέπει να λάβει πρώτα έκθεση από έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, που θα συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης των μετοχών και στην οποία θα αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διαθέσεως των μετοχών.
Η διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ δύναται μεταξύ άλλων να πραγματοποιείται με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα μετρητών ή με ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών.
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή απαιτείται Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζεται η μεθοδολογία της ανταλλαγής των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί και η προσαρμογής των όρων και προϋποθέσεών τους.
Σημειώνεται πως το warrant της Alpha Bank θα ξεκινήσει τη Δευτέρα από τα 1,82 ευρώ, το warrant της Εθνικής Τράπεζας από τα 0,7820 ευρώ και το warrant της Τράπεζας Πειραιώς από τα 0,9800 ευρώ.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90