27/06/2014
Χαρδούβελης: Η έλλειψη ρευστότητας επιδείνωσε την κρίση

 

Την άποψη ότι η έλλειψη ρευστότητας και η παρεπόμενη συνέπεια του περιορισμού των επενδύσεων υπήρξε καταλυτική για την επιδείνωση της κρίσης διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελής σχολιάζοντας τη συμφωνία που απήλθε χθες στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) της ΕΕ για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIFs).

Ο κανονισμός για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια αποβλέπει στην καθιέρωση εναρμονισμένων κανόνων λειτουργίας και εποπτείας των ELTIFs, αλλά και να καταστεί δυνατή η προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Μακροπρόθεσμου Επενδυτικού Κεφαλαίου που αν και θα δημιουργείται σε ένα κράτος μέλος, θα μπορεί να λειτουργεί και σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία για τα για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελής δήλωσε πως τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη ρευστότητας και η παρεπόμενη συνέπεια του περιορισμού των επενδύσεων υπήρξε καταλυτική για την επιδείνωση της κρίσης και ότι η εξεύρεση νέων εναλλακτικών πηγών μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, όπως τα ELTIFs, αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο για την επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας στο δρόμο της ανάπτυξης.

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90