17/07/2015
ΓΛΚ: Έγκριση εκροών ύψους 819,9 εκατ. ευρώ κατά την τραπεζική αργία

 

Σε 819,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι τραπεζικές εκροές που ενέκρινε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών από την ημέρα έναρξης της τραπεζικής αργίας μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, εκ των οποίων 291,9 εκατ. ευρώ αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Ενδεικτικά πρόκειται για πληρωμές διδάκτρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εξωτερικού, δαπάνες εθνικής άμυνας, ναυτιλιακές δαπάνες, δαπάνες αεροπορικών εταιρειών, δαπάνες άγονων γραμμών και προϋποθέσεις χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους.

Ποσό ύψους 22,9 εκατ. ευρώ αφορούν νοσήλια, φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, 59,8 εκατ. ευρώ αφορούν τρόφιμα, πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας τροφίμων, καθώς και ζωοτροφές, ενώ 195,8 εκατ. ευρώ αφορούν εισαγωγή πετρελαιοειδών και ενέργειας, καθώς και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 65/28.6.2015 καθορίστηκε η σύσταση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία ξεκίνησε να δέχεται αιτήματα από τα πιστωτικά ιδρύματα το μεσημέρι της Δευτέρας 29.6.2015.

Στο διάστημα της λειτουργίας της έως και την Δευτέρα 13.7.2015, η Επιτροπή πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις και δέχθηκε 3.243 αιτήματα, κάποια από τα οποία έχουν αποσταλεί περισσότερες από δύο φορές.

Η Επιτροπή επεξεργάστηκε 2.639 αιτήματα, εκ των οποίων 909 ή 34,4% εγκρίθηκαν με απόφαση και 58 ή 2,2% απορρίφθηκαν με απόφαση, ενώ εκδόθηκαν συνολικά 587 αποφάσεις που στην πλειοψηφία τους κάλυπταν περισσότερα του ενός αιτήματα.

Στο αρχείο τέθηκαν 166 αιτήματα, 52 ή 2,0% απαντήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 79 ή 3,0% διαβιβάστηκαν σε άλλο φορέα και 103 ή 3,9% έχουν κρατηθεί για περαιτέρω επεξεργασία κυρίως λόγω έλλειψης υποστηρικτικών στοιχείων ή λόγω σχεδιασμού για οριζόντια συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων. Περαιτέρω, 168 εισερχόμενα ή 6,4% αφορούσαν παροχή διευκρινίσεων άλλων στοιχείων από τις τράπεζες προς την Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της μετά την μεταφορά της από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην γενική γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.

 

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90