14/07/2015
Και το Χρηματιστήριο Αθηνών ως τις 15 Ιουλίου θα παραμείνει κλειστό

 

Επεκτάθηκε εκ νέου η αργία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω της παράτασης της τραπεζικής αργίας μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2015.

Με νέα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίσθηκε να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά,  να παραμείνει κλειστή η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων και να εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Με την ίδια απόφαση θα εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ), αλλά και η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού πράξεων σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90