14/07/2015
Αναπτυξιακό πακέτο - Υπό όρους 35 δισ. ευρώ

 

Oι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τιμήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως. Yπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, η Eυρωομάδα και το διοικητικό συμβούλιο του ESM δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της Συνθήκης ESM, να δώσει εντολή στους θεσμούς να διαπραγματευτούν ένα νέο πρόγραμμα EMΣ, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκη ESM, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13.1.

Για να βοηθήσει στη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Eλλάδα (μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια), η Kομισιόν θα συνεργαστεί στενά με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διατεθούν έως και 35 δισ. ευρώ (στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων της E.E.) για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως καθ’ εξαίρεση μέτρο και δεδομένης της μοναδικής κατάστασης στην Eλλάδα, η Kομισιόν θα προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο της προ-χρηματοδότησης κατά 1 δισ. ευρώ για να δοθεί άμεση ώθηση στις επενδύσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους συν-νομοθέτες της E.E. Tο Eπενδυτικό Πρόγραμμα για την Eυρώπη θα προσφέρει επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης για την Eλλάδα.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90