19/06/2014
Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των μη ανταποδοτικών χρεώσεων σκοπεύει να δημιουργήσει το Υπ.Οικ.

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώνουν καταγγελίες για «παράλογες» ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις συναλλαγές τους σκοπεύει να δημιουργήσει το υπουργείο Οικονομικών.
Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των προαπαιτούμενων για την επόμενη υποδόση του 1 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνεται η επικαιροποίηση του καταλόγου των φόρων υπέρ τρίτων με στόχο να καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2015.
Αν και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει καταγράψει τους φόρους υπέρ τρίτων και τους «κοινωνικούς» πόρους που εισπράττει το Δημόσιο και οι οποίοι επιβαρύνουν τα τιμολόγια φορέων και οδηγούν σε μεγάλες επιβαρύνσεις πολίτες και επιχειρήσεις ωστόσο υπάρχουν πλήθος μη ανταποδοτικών χρεώσεων που είναι άγνωστες, καθώς δεν καταλήγουν στα δημόσια ταμεία αλλά σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις (π.χ. στην ιδιωτική εκπαίδευση και στις μεταφορές).
Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί από το υπουργείο Οικονομικών ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία θα μπορούν οι καταναλωτές να καταγγέλλουν μη ανταποδοτικές χρεώσεις οι οποίες επιβαρύνουν τις συναλλαγές τους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα συλλέξει τις σχετικές καταγγελίες θα διασταυρώσει την ορθότητά τους και εν συνεχεία θα δρομολογήσει, μέσω της διοικητικής οδού, την εξάλειψη των χρεώσεων.
Η διαδικασία αυτή αφενός θα επιταχύνει την καταγραφή των μη ανταποδοτικών χρεώσεων αφετέρου θα συντομεύσει την κατάργησή τους. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να προκύψουν πρόσθετα οφέλη για τους καταναλωτές.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90