18/06/2014
Εγγραφή των Μελών - Λογιστών Φοροτεχνικών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΕΕ.

 

Τα μέλη μας – λογιστές φοροτεχνικοί  θα έχουν την δυνατότητα  εγγραφής  στις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  του ΟΕΕ  με την παρακάτω διαδικασία:
Εισέρχονται  μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ στην  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και συμπληρώνουν την αίτηση  εγγραφής  στις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες .  
Στη συνέχεια  εκτυπώνουν  και υπογράφουν  την αίτηση εγγραφής ,  την οποία  υποχρεούνται να καταθέσουν στο  αρμόδιο  Περιφερειακό τμήμα ( που ανήκουν)  ή στην  Κεντρική   Υπηρεσία  του ΟΕΕ ( εφόσον είναι κάτοικοι Αττικής ή νήσων Αργοσαρωνικού και Κυκλάδων ) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά  με συστημένη  επιστολή στην  Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ ή στην  έδρα του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκουν, αναγράφοντας την ένδειξη «Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ». Η κατάθεση από άλλο πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση,  η οποία  πρέπει να φέρει  και  το  γνήσιο της υπογραφής  του  εξουσιοδοτούντος  λογιστή.
Ο ενδιαφερόμενος στη συνέχεια παραλαμβάνει (αυτοπροσώπως ή με σχετική εξουσιοδότηση) από  τον  αρμόδιο υπάλληλο του ΟΕΕ τον  προσωπικό του κλειδάριθμο και υπογράφει το σχετικό  αποδεικτικό  παραλαβής. Σε  περίπτωση αδυναμίας παραλαβής υπάρχει δυνατότητα αποστολής του κλειδαρίθμου   μέσω των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  των ΕΛΤΑ μετά από επικοινωνία με το ΟΕΕ  nsof@oe-e.gr
Μετά την παραλαβή του κλειδαρίθμου  ο ενδιαφερόμενος  ενεργοποιεί τον λογαριασμό του για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τη διεύθυνση http://www.oe-e.gr/kleidarithmos . (Ο λογαριασμός ενεργοποιείται κάνοντας χρήση του ΑΦΜ και του κλειδαρίθμου που έλαβε).
Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή και η ενεργοποίηση του χρήστη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ με τους κωδικούς του.
Η πρώτη  παρεχόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης  η οποία θα ενεργοποιηθεί  την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014.

 

Πηγή:


efm_728x90