18/06/2014
Από 1/7 υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ οι ορκωτοί λογιστές

 

Στον ΟΑΕΕ θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου οι ορκωτοί λογιστές που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Σύμφωνα με εγκύκλιο της γενικής διεύθυνσης κοινωνικής ασφάλισης που εκδόθηκε χθες σε εφαρμογή του ν. 4254/14, από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται όσοι συμπληρώνουν έως τις 30 Ιουνίου συνολικά 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τόσο πραγματικό χρόνο ασφάλισης όσο και χρόνο προαιρετικής ασφάλισης ή χρόνο που έχει αναγνωρισθεί) και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη. Επίσης δεν υπάγονται οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές (ασφαλίζονται κατά το διάστημα της άσκησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων έχουν λιγότερες από 7.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στον οργανισμό και αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 7.500 ημέρες ασφάλισης (25 χρόνια ασφάλισης) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ, χρειάζεται να υποβληθεί εντός 6 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 7/10/2014) υπεύθυνη δήλωση τόσο στον ΟΑΕΕ όσο και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Να σημειωθεί ότι η ασφάλιση και η καταβολή εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ γίνεται καταρχήν μόνο για τον κλάδο κύριας σύνταξης και μόνο κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου στον κλάδο ασθένειας, αφού οι ορκωτοί λογιστές υπάγονται υποχρεωτικά για τον κλάδο ασθένειας στον Λογαριασμό Υγείας του ΣΟΕΛ. Σε περίπτωση αναστολής άσκησης της δραστηριότητας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης με τον ΟΑΕΕ θα γίνεται μόνο μετά τη διακοπή επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90