12/06/2014
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ο διάδοχος του Χάρη Θεοχάρη, στη θέση του γενικού γραμματέα Εσόδων

 

Η πράξη, που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και έχει αναδρομική ισχύ από τις 5 Ιουνίου.

Η πράξη αναφέρει: «Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ένας από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως αναπληρωτής για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι το διορισμό του διαδόχου του».

«Σε περίπτωση που ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιοδήποτε λόγο παύσει, με όμοια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής ένας από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι το διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων», συνεχίζει.

 

Πηγή: ethnos.gr


efm_728x90