05/06/2014
Μείωση στα επιτόκια καταθέσεων - Αύξηση στα επιτόκια χορηγήσεων τον Απρίλιο 2014.

 

Σε αντίθετες κατευθύνσεις κινήθηκαν επιτόκια καταθέσεων- χορηγήσεων τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα το μεταξύ τους περιθώριο να διευρυνθεί κατά 0,43% και να διαμορφωθεί στο 4,13%. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,07% και διαμορφώθηκε, τον Απρίλιο του 2014, στο 1,69%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,10% και διαμορφώθηκε στο 2,71%. Το επιτόκιο αυτό αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο επιτόκιο ταμιευτηρίου.

Από την άλλη πλευρά το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,36% και διαμορφώθηκε στο 5,82%. Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 0,20% και διαμορφώθηκε στο 14,86%.

Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 0,12% και διαμορφώθηκε στο 7,69%.

Όσον αφορά στην επιχειρηματική πίστη, τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,22% και 9,12%, αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,29% στο 6,68% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 0,10% στο 5,95% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 1,07% στο 6,64% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε οριακά κατά 0,08% και διαμορφώθηκε στο 3,03%.

 

Πηγή: www.express.gr


efm_728x90