13/12/2013
Όλες οι κρίσιμες αλλαγές στον ενιαίο φόρο ακινήτων

 

Ο νέος φόρος που θα επιβληθεί από το 2014 σε όλα τα ακίνητα είναι μικρότερος σε σύγκριση με το «χαράτσι» της ΔΕΗ. Αντίθετα, όσοι κατέχουν μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και καλλιεργούμενες αρδευόμενες εκτός σχεδίου εκτάσεις αναμένεται να επιβαρυνθούν με αυξημένους φόρους για την ακίνητη περιουσία τους. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως:

Για να πληρώσουν τον μισό φόρο ή να απαλλαγούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία δεν θα πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η νέα κλίμακα φορολόγησης των κατοικιών δεν έχει αναλογικότητα. Για παράδειγμα το τέταρτο κλιμάκιο φορολόγησης των κατοικιών έχει συντελεστή 4,5 ευρώ ανά τ.μ., ενώ το πέμπτο κλιμάκιο έχει συντελεστή 6 ευρώ ανά τ.μ. Δηλαδή από το τέταρτο κλιμάκιο στο πέμπτο κλιμάκιο ο συντελεστής αυξάνεται κατά 33,3%. Αντίστοιχα στα ακριβότερα ακίνητα και συγκεκριμένα στο 8 και 9 κλιμάκιο ο συντελεστής αυξάνεται κατά 3,2%. Δηλαδή κάποιος που έχει ακίνητο σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ. θα πληρώσει φόρο για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. 20 ετών, δευτέρου ορόφου με μία πρόσοψη ύψους 482 ευρώ. Άλλος που έχει ακίνητο σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.020 το τ.μ. και ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά θα πληρώσει φόρο υψηλότερο και συγκεκριμένα 642 ευρώ. Το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Την επιβολή ενός μόνιμου φόρου που θα επιβαρύνει όλα τα ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, γραφεία, καταστήματα) και διπλό φόρο για τους ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

2. Τη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% από 1/1/2014.

3. Θα επιβάλλεται ένας φόρος ανά ακίνητο και ένας συμπληρωματικός φόρος με ατομικό αφορολόγητο για φυσικά πρόσωπα 300.000 ευρώ. Ο κύριος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων και θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών ως εξής:

Κτίρια: Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ. ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια.

Οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών: Ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα, σε 25 κλιμάκια.

Αγροτεμάχια και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου ή οικισμών: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα.

4. Ο συμπληρωματικός φόρος θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμών που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, με αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Οι συντελεστές του συμπληρωματικού φόρου θα ξεκινούν από 0,1% και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

5. Εκπτώσεις - απαλλαγές: Θα χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου. Η έκπτωση θα χορηγείται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης πλήρη απαλλαγή από τον φόρο θα έχουν οι φορολογούμενοι, εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια και:

  • Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.
  • Εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

6. Οι οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο με μετρητά μπορούν να μεταβιβάσουν σε τρίτο την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Δημόσιο.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90